Trailguide is a web-based trail biking guide where you can locate great singletracks wherever you are at the moment, or look for great trails in other areas you would like to ride. You can use trailguide to find your own location when you get lost, you can use trailguide to scout for new unknown trails, or you can share your favorite trails with other trail bikers. Use these pages to browse the database of trails around the world or click on the Application to enter the web app.

Trail biking in Valle, Austagder, Norway

1.6km
Tiurleiken på Hovet
Intermediate trail biking, Setesdal Rysstad Hovet, Valle, Austagder, Norway, 19.10.2015, Sondre Rua Dokken
Nytt navn og beskrivelse. Etter en del timer med ryddesag og klopping av myrer har flyten på denne stien blitt veldig bra. Starten er det mest utfordrende så blir det gradvis mer flyt. En må av sykkelen for å krysse en bekk enn så lenge, men mulig planer om bru i framtiden. Veldig moro i blåbær terreng. [ read more... ]
1.7km
Nedre Lauvås
Difficult trail biking, Valle Setesdal, Valle, Austagder, Norway, 23.09.2015, Sondre Rua Dokken
Sykle grusveg opp, som vanlig har jeg ikke med det i beskrivelsen. Bratt sti i starten som så mange andre stier i området gror igjen alt for fort. Blir ikke vedlikeholdt så kan være helt igjengrodd og kronglete. Flater ut etter den treffer på merka turløype. Vær obs for strømgjerde og kyr på beite [ read more... ]
0.8km
To blaute og rett ned.
Intermediate trail biking, Hovet Rysstad Setesdal, Valle, Austagder, Norway, 07.09.2015, Sondre Rua Dokken
En kort liten sak som er unnagjort på et blunk. Barnålsti, med to uroblematiske forseringer av bekk. Så kommer en inn på Yoohoo på Hovet stien, og ei rute en kan ta helt ned til asfaltert vei. Liten morsom sak [ read more... ]
4.4km
Brokke lysløype
Easy trail biking, Brokke Setesdal, Valle, Austagder, Norway, 04.09.2015, Sondre Rua Dokken
Når det er bart kan en tråkke rundt i lysløypa i Brokke. Det er en slags vei hele runden, egnet for børstraktorer. Fin tur for hele familien, uten store utfordringer og passelig lang. [ read more... ]
1.3km
Flyt på Uppstad
Easy trail biking, Uppstad, Valle, Austagder, Norway, 03.07.2015, Sondre Rua Dokken
Gammal traktorveg, hvor en må tråkke fem ganger i starten før kan kaste kjeden til skogs for da flyter det av seg sjøl nedover. En lett å flott sak som er veldig gøy og gir Flåklypafølelse. [ read more... ]
1.6km
Rysstad tursti godt gjemt variant
Intermediate trail biking, Rysstad, Valle, Austagder, Norway, 01.07.2015, Sondre Rua Dokken
Her er et alternativ som legger seg mellom traktorvegen og stien. Litt mer gjengrodd en den andre, men en kommer seg inn på den etter hvert og en slipper det mest tekniske og våte partiet av stien. En får også med seg et artig parti av traktorvegen. Avkjøringa fra traktorvegen er ganske godt gjemt men med bruk av kartet finner en det nok. Se Rysstad tursti for å få ruta helt fra toppen

NB, HUSK AT DETTE ER EN TURSTI, SÅ EN KAN FORT KOMME BORTI EN TURGÅER [ read more... ]
1.9km
Rysstad traktorsti
Easy trail biking, Rysstad, Valle, Austagder, Norway, 01.07.2015, Sondre Rua Dokken
Her er fortsettelsen på Rysstad tursti dersom en velger å ta traktorvegen framfor stien. Flyt som fy og mange sporvalg. Artig for alle. Se på Rysstad tursti for øvre del. Den kan også sykles opp og kobles inn på et av de to andre alternativene.

NB, HUSK AT DETTE ER EN TURSTI, SÅ EN KAN FORT KOMME BORTI EN TURGÅER [ read more... ]
1.7km
Ned fra Øydetjørn
Difficult trail biking, Rysstad, Valle, Austagder, Norway, 29.06.2015, Sondre Rua Dokken
En sti med varierende utfordringer. Noen kjipe bløte områder særlig i starten, men også noen veldig fine partier. Går ikke helt fra veien, om en ønsker å sykle opp den. Da må en bare gå litt for å komme innpå stien. [ read more... ]
0.8km
yoohoo på Hovet
Intermediate trail biking, Nomeland, Valle, Austagder, Norway, 10.06.2015, Sondre Rua Dokken
En fin flytsti som ikke krever det grommeste av sykkel. Ganske bratt, men oversiktlig. Veldig moro i høy fart.

[ read more... ]